Vegard Skråning

Advokatvirksomheten utøves i et nært samarbeid med Ski Konsulentbyrå AS (www.skikonsulentbyra.no) og Ski Revisjonsbyrå AS. Disse selskapene har hver seg over 50 års erfaring innen regnskapsføring, økonomisk rådgivning og revisjonstjenester for små og mellomstore bedrifter i Akershus og Oslo – området. Samtlige selskaper er lokalisert i Idrettsveien 3, i Ski Sentrum, og gjennom et nært samarbeid er vårt felles mål å kunne tilby et helhetlig tjenestetilbud for våre kunder.

Vegard Skråning
Advokat / Siviløkonom / Autorisert regnskapsfører

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: +47 64 87 41 60
Mobiltelefon: +47 92019228

Medlem av:

 • Den Norske Advokatforening
 • Norges Juristforbund
 • IFA International Fiscal Association
 • NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening)

Utdanning/grader:

 • Advokatbevilling, 2010
 • Autorisert regnskapsfører, 2008

 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2005
 • Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1994

Arbeidserfaring:

 • 2013 – Egen praksis
 • 2010 – 2013 Advokat, Advokatfirmaet Aurstad & Co AS
 • 2009 – 2010 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Aurstad & Co AS
 • 2007 – 2008 Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA
 • 2002 – 2006 Økonomisk rådgiver, Ski Konsulentbyrå AS
 • 1998 – 2002 Fondsforvalter, investeringsrådgiver, Pausco og Northern Navigation
 • 1995 – 1998 Økonomisk rådgiver, Ski Konsulentbyrå AS

Spesielle fagområder:

 • Skatt- og avgiftsrett, selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendom, insolvens, strafferett (økonomisk kriminalitet)

Priser
Mitt arbeid faktureres løpende pr. time. Min timepris er kr 1 675 eks mva.

Oppdragsvilkår
De alminnelige oppdragsvilkår kan lastes ned ved å klikke på linken nedenfor (PDF dokument). Det gjøres oppmerksom på at oppdragsavtalen inngås individuelt med hver enkelt klient, og at avtalen kan se annerledes ut på bakgrunn av oppdragets art og omfang.

Advokatfirmaet Skråning AS’ advokater er gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Min yrkestittel er «Advokat». Tittelen benyttes i overensstemmelse med retningslinjer gitt av Advokatforeningen og i henhold til krav fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Advokatfirmaet Skråning AS har inngått avtale om obligatorisk sikkerhetsstillelse for dekning av yrkesansvaret. Selskapets advokater har ansvarsforsikring hos AIG Europe Limited NUF, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo. Forsikringen dekker ansvar som er pådratt i forbindelse med virksomhet fra selskapets kontor i Norge.

Advokatfirmaet Skråning AS er underlagt klageordningen for advokattjenester – disiplinærordningen. Nærmere informasjon om klientens rettigheter og advokatens ansvar kan innhentes ved å følge denne lenken (klikk her). Klient har en alminnelig adgang til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk samt advokatsalærets størrelse.

Last ned eksempel på våre alminnelige oppdragsvilkår (PDF-dokument)