Tjenester

Oversikten nedenfor viser innenfor hvilke fagområder advokatkontoret i hovedsak leverer sine tjenester.

  • Skatte- og avgiftsrett relatert til person eller virksomhet, skatte- og avgiftsplanlegging
  • Internasjonal skatterett med hovedfokus på person beskatning
  • Ligningsforvaltningsrett
  • Selskapsrett, oppstart av virksomhet, kjøp/salg av virksomhet, virksomhetsplanlegging, fusjon/fisjon, generell veiledning og oppfølgning

Utover ovennevnte rettsområder tilbys det også rådgivning innenfor arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendom, samt oppdrag som forsvarer i økonomiske straffesaker. Oversikten er ikke imidlertid ikke uttømmende, og det kan være at du kan bistås selv om dine utfordringer ikke faller inn under fagområdene som er opplistet. Ta derfor kontakt for en uforpliktende samtale.

For de tilfeller der det vurderes å være et behov for øvrig ekstern kompetanse, vil det for øvrig dras veksel på et faglig nettverk av ressurspersoner fra selskaper som E&Y, KPMG, Steenstrup Stordrange, Arntzenlegal, Hulaas, Advokatfirma Aurstad & Co m.fl. avhengig av type rettslig problemstilling.

Under følger en litt nærmere tematisering rundt utvalgte emner som vårt kontor jobber innenfor.