Verdivurdering

Dersom du eller din bedrift av ulike årsaker har behov for en verdivurdering av selskapet, enten det vedrører en salgsprosess, fusjon, generasjonsskifte, virksomhetsoverdragelse eller ett oppkjøp med mer, vil vi kunne tilby godt gjennomarbeidede verdivurderinger til konkurransedyktige priser.

Med erfaring fra fondsforvaltning – og investeringsrådgivning har vi grunnleggende kompetanse tilknyttet verdivurdering av selskaper. En verdivurdering kan være nødvendig i ulike sammenhenger. Eksempelvis i et skattemessig perspektiv, vil verdivurderinger kunne være en nødvendighet ved transaksjoner mellom nærstående for å synliggjøre at ett armlengdes avstand prinsipp er hensyntatt.

Dersom du eller din bedrift av ulike årsaker har behov for en verdivurdering av selskapet, enten det vedrører en salgsprosess, fusjon, generasjonsskifte, virksomhetsoverdragelse eller ett oppkjøp med mer, vil vi kunne tilby godt gjennomarbeidede verdivurderinger til konkurransedyktige priser. Vi vil også kunne bistå ved verdivurdering av næringseiendommer, men da i samarbeid med megler/takstmann. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.